OFERTA

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29. roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia tych osób. Projekt jest skierowany do 84 mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych, i będzie trwał w okresie 1.02.2016 – 28.02.2018 roku.

KOGO ZAPRASZAMY?
W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:
1.Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym)
LUB
2.Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP)
ORAZ
3.Nie kształcą się
(tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
4.Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności/kwalifikacji zawodowych/ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie uczestniczyły w ww. formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w ostatnich 4 tyg.),
5.Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kryterium 3, 4 i 5 muszą być spełnione łącznie.

W celu pomocy zrozumienia kryteriów uczestników prosimy spójrz tutaj.

CO OFERUJEMY?
Udział w projekcie umożliwi poprawienie pozycji na rynku pracy i wzrost doświadczenia zawodowego, dzięki:

 • Płatnym stażom w firmach (czas trwania: 3 miesiące),
 • Ofertom pracy i zatrudnieniu dla min. 35 osób,
 • Spotkaniom z doradcą zawodowym, wsparciem psychologa, Indywidualnym Planom Działania,
  1. Refundację kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże,
  2. Poczęstunek i materiały szkoleniowe na warsztatach,
  3. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  4. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń zawodowych,
 • Opiekę nad dziećmi podczas szkoleń zawodowych i staży w wybranych przypadkach.Szkoleniom zawodowym potwierdzonym certyfikatem (możliwość skorzystania z danego kursu na podstawie diagnozy potrzeb zgodnie z Indywidualnym Planem Działania).
  Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach/o tematyce:

  • Specjalista ds kadr i płac,
  • Kasjer/sprzedawca
  • Księgowość,
  • Kucharz/ka,
  • Spawacz/ka,
  • Brukarz/ka,
  • Przedstawiciel/ka handlowy/a,
  • Operator/ka koparko-ładowarki,
  • Magazynier/ka (w tym obsługa wózków widłowych),
  • Opiekun/ka osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej,
  • Florystyka/Kosmetyka,
  • Pracownik biurowy,
  • i inne – prosimy o kontakt.

ZAPEWNIAMY

 • Refundację części kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże,
 • Poczęstunek i materiały szkoleniowe na warsztatach,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń zawodowych,
 • Opiekę nad dziećmi podczas szkoleń zawodowych i staży w wybranych przypadkach.