Projekt"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim"

informacje o projekcie

Ogólne informacje

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wnioskodawca

SIGNA jest firmą doradczo-szkoleniową. Powstała w 2003 roku. Działa w obszarze szkoleń, doradztwa i usług biznesowych. Współpracuje z organizacjami biznesowymi, szkoleniowo-doradczymi i firmami z różnych dziedzin gospodarki.

Partner projektu

Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES. Została utworzona w 2013 roku. Głównym celem jest działanie na rzecz zaufania społecznego i podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie aktywnych i świadomych swej władzy obywateli.

Nie czekaj! Liczba miejsc jest ograniczona

Co zyskujesz dzięki udziałowi w projekcie!

Naszym zadaniem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. W projekcie mamy priorytetowe zadania jakimi są: zwiększenie Waszej aktywności na rynku pracy, organizacja 84 miejsc staży, 43% zakwalifikowanych osób zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie. Macie niepowtarzalną szansę, aby zdobyć umiejętności, które podniosą Wasze kompetencje.

  • Projekt kierowany do 84 osób
  • osób zostanie zatrudnionych po projekcie
  • % na takim poziomie sa nasze kursy zawodowe i warsztaty

Jeśli masz do nas pytania zapraszamy do kontaktu